Pianoles Groningen van pianist Boelo Klat

Pianoles tarieven

 • Een kennismakingsles kost €15,-
 • Een les van 30 min. kost €22,-
 • Een les van 45 min. kost €32,-
 • Een strippenkaart van 10 lessen kost €360,- De kaart is een jaar lang geldig.
 • Een Quatre-Mains les van 45 min. kost €40,-
 • Bandcoaching: kosten in overleg
 • Meer dan 1 leerling uit hetzelfde gezin krijgen een familiekorting van €2,- p.p. per les

Lesvoorwaarden

[download kopie]

 • Betaling vindt plaats aan het begin van elke maand. Het bedrag kan per maand verschillen naar gelang het aantal lessen.
 • De cursist verplicht zich tot het afnemen van het aantal te geven lessen binnen de lesperiode. Gemiste lessen zijn voor rekening van de cursist.
 • Bij tijdige afzegging van ten minste 1 dag voor de lesdag wordt geprobeerd de les z.s.m. in te halen echter wel in diezelfde lesweek. Lukt dit niet dan houdt de cursist deze les niet “tegoed”en blijft het lesgeld verschuldigd.
 • Bij afzegging op de dag zelve kan de les niet meer worden ingehaald.
  In de basisschoolvakanties wordt er geen les gegeven.
 • Bij afzegging door de docent wordt de les indien mogelijk ingehaald en anders verrekend.
 • Opzegging van de lesovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.